En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), informem als usuaris de les dades de l’empresa propietària d’aquesta web: Responsable –Denominació Social: Atanasi Boix Boronat –CIF / NIF: 20768798M –Nom Comercial: Fruits de la terra –Domicili Social: Paratge Masia de Jarque, 01-12.599 la Pobla de Banifassà – Castelló Contacte –Telèfon / es: 650 464 690/629 830 648 –email : info@fruitsdelaterra.com –Formulari de contacte en línia: https://fruitsdelaterra.com/contacto/ –Perfils en xarxes socials: https://www.facebook.com/Fruits-de-la-Terra-1050112205035245/, https : //www.instagram.com/fruitsdelaterra/ Registres: –Registre de Tractaments d’acord amb el RGPD: Clients / Proveïdors, Llistes de Correu i Usuaris web. –Nom de domini (lloc web): https://fruitsdelaterra.com/ OBJECTE “Atanasi Boix Boronat” (en endavant, “Fruitsdelaterra.com”), responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document per que pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions de ús de la mateixa. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. “Fruitsdelaterra.com” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web.
PROTECCIÓ DE DADES “Fruitsdelaterra.com” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art . 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament, així com per al compliment de l’Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679. De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra pàgina web requereix que se’ns facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per “Fruitsdelaterra.com “. L’enviament d’aquestes dades personals constitueix el consentiment exprés a l’tractament dels mateixos, si bé aquest consentiment és de caràcter revocable. Més informació a la nostra “Política de Privacitat”.PROPIETAT INTEL·LECTUAL, NORMATIVA I FÒRUM El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de “Fruitsdelaterra.com” o si és el cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit de la mateixa. Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a “Fruitsdelaterra.com” i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, “Fruitsdelaterra.com” compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. “Fruitsdelaterra.com” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna de prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix. L’usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials. “Fruitsdelaterra.com” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari. Llei aplicable i jurisdicció Les presents condicions d’ús de la pàgina web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de València.